Paiava

Paiava (testo originale)

 

Sapi quali notti

alla scunduta hanna ‘mpizzari

stu mostru pi llu gas,

propria ‘nfacci mari.
Ogni giurnu nna riunioni,

ma lu uai no sai qual è?!
Ca tuttu sta' ggià scrittu,

"zittu e mosca" e sienti a mme.

Capu Biancu è n nu postu

- s'era tittu - “ti salvari”,
gabbiani cu lla valigia

mo so pronti a migrari,
Ci voli ddici “morti”,

lu progressu a ddo stai,
‘ntra lli carzi chini

ti ci ggià è mangiatu assai?!

Paiava, pi sapiri pircé, paiava
Paiava, cu rresta tuttu cussì,

paiava, paiava

Sapi quali giurnu

ncununu hava ‘nvintari
nna tassa 'ccizziunali

cu putimu rrspirari,
Ceranu sinu a ieri

era cchiu ca sufficienti
cu faci inirgia pi tutti

cu lu sangu ti la nostra genti.

Sapi quali matina

ncununu s'hava sbantari
ca sta facimu li fessi

sobbra nna polveriera,
prima cu faci crai,

anzi prima cu scendi sera,
salvami Capu Biancu

e mai cu ricordami com'era. (*)

 

Rit.

 

Pagherei (traduzione)

 

Chissà quale notte,

di nascosto, Qualcuno erigerà

questo mostro per il gas,

proprio davanti al mare.
Ogni giorno una riunione

ma il guaio non sai qual è,
È che tutto sta già scritto,

“zitto e mosca” e senti me.

 

Capo Bianco è un posto

-s’era detto- “da salvare”,
Gabbiani con la valigia

ora sono pronti a migrare.
Se vuol dire “morte”,

il progresso dove sta?
Nelle guance rigonfie

di chi già ha mangiato tanto?!

Pagherei per sapere perché

Pagherei perché tutto restasse così,

pagherei, pagherei

Chissà quale giorno

qualcuno inventerà
Una tassa eccezionale

per poter respirare,
Cerano sino a ieri

era più che sufficiente
Per fare energia per tutti

con il sangue della nostra gente.

Chissà quale mattina

qualcuno si sorprenderà
Di stare a ballare

su di una polveriera,
Prima che venga domani,

anzi prima che scenda la sera,
Salviamo Capo Bianco

invece di dover mai ricordare com’era.

 

Rit.